Jak se objednat

Naše poradenské služby poskytujeme v rámci konzultací probíhajících ambulantní formou.

Tzn. že klienti musí osobně přijít k nám do poradny.
Na dálku (telefonicky, e-mailem apod.) odborné konzultace neposkytujeme. Touto formou se pouze domlouváme na termínech osobních setkání nebo poskytneme základní informace o našich službách.

Jak se objednat

01
Ke konzultaci je nezbytné objednat se předem. Optimálně telefonicky, nebo písemně (např. emailem) či osobně.
Na webových stránkách naleznete v horním panelu Kontakty a vyberte si poradnu, do které byste chtěli být objednáni.
02
Při telefonickém rozhovoru budete požádáni o stručnou charakteristiku nepříznivé situace, která Vás přivádí.
Po domluvě budete informováni o dalším průběhu (konkrétní termín konzultace, u koho bude konzultace probíhat, případně odkazy na jiná zařízení a služby).
 
03
Na smluvené konzultaci již svou situaci popíšete podrobněji a budete společně s psychologem/ psycholožkou či sociální pracovnicí hledat možnosti řešení, které bude „šité na míru“ přímo Vám a Vaší rodině.
04
Je nutné dodržet termín a čas konzultace, v případě, že to není možné, musí se klient s daným pracovníkem na změnách předem domluvit. Ne vždy lze vzhledem k dalším domluveným konzultacím vyhovět.
05
Délka konzultací je individuální.
V případě osobní problematiky je obvyklá délka konzultace cca 60 minut, u párové či rodinné problematiky je délka konzultace cca 60 – 90 minut.
Vždy je nutno nejprve zmapovat situaci, teprve poté se stanovuje a plánuje další spolupráce, zapojené osoby či délka konzultací atd.
06
Poradny pro rodinu poskytují krom základního a odborného sociálního poradenství i základní právní informace (nikoliv právní služby) týkající se rodinného práva. Této oblasti se u nás věnují sociální pracovnice.
Nejsme však právními poradnami a nezastupujeme klienty v případných soudních sporech.

Naše doporučení

Potíže týkající se partnerského či rodinného soužití se nejsnáze rozkrývají při zapojení obou partnerů/ rodičů na konzultaci. Na počátku bez přítomnosti dětí, i přes to, že se jich to týká.
Určité věci by dětská ouška slyšet neměla a děti bychom tak zbytečně vystavovali zátěži.
V případě rodinné terapie si nejprve s rodiči naplánujeme postup spolupráce a děti jsou přizvány až na konkrétní smluvené konzultace.
Vše je otázkou domluvy klienta a poradce, v návaznosti na poskytované služby.
top