Cíle služby intervenční centra

 • Pomoc při zajištění bezpečí ohroženým osobám.
 • Stabilizace psychického stavu a sociální situace ohrožených osob.
 • Pomoc uživatelům řešit jejich krizovou životní situaci a vrátit se k životu bez násilí.
 • Aktivizace uživatelů směřující k realizaci dalších kroků vedoucích k vyřešení jejich situace vlastními silami, s využitím jejich přirozeného sociálního prostředí (např. rodina, přátelé aj.) a sítě místních a regionálních institucí.
 • Zvýšení povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice domácího násilí (prostřednictvím
 • přednáškové činnosti, účasti na konferencích, mediálních výstupů atd.).
 • Prohlubování a upevňování mezioborové spolupráce s institucemi, které se mohou na řešení problematiky domácího násilí podílet (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, přestupkové komise, soudy, azylové domy atd.).

Zásady poskytování služby

 • respekt
 • autonomie
 • bezplatnost
 • anonymita
 • mlčenlivost
 • dobrovolnost
 • profesionalita
 • individuální a motivující přístup
 • provázanost s jinými sociálními službami
top