Kde nás najdete


 • Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

  Po, St: 8:00-12:00 13:00-17:00
  Út, Čt, Pá: 8:00-12:00 13:00-15:00

  Datová schránka:  9ekk8s6" data-cta='https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/rozcestnik' data-mail='intervencnicentrum@ssp-ol.cz' data-custom1='Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.' data-custom2='9ekk8s6' data-custom3='+420 774 406 453' data-image="" data-filter='Intervencni-centrum'>
 • Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník" data-cta='https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/rozcestnik' data-mail='ppr.jesenik@ssp-ol.cz' data-custom1='Poradna pro rodinu' data-custom2='' data-custom3='+420 584 414 035' data-image="" data-filter='Poradna-pro-rodinu'>
 • Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov" data-cta='https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/rozcestnik' data-mail='ppr.prostejov@ssp-ol.cz' data-custom1='Poradna pro rodinu' data-custom2='' data-custom3='582 345 013' data-image="" data-filter='Poradna-pro-rodinu'>
 • Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov" data-cta='https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/rozcestnik' data-mail='ppr.prerov@ssp-ol.cz' data-custom1='Poradna pro rodinu' data-custom2='' data-custom3='+420 581 202 980' data-image="" data-filter='Poradna-pro-rodinu'>
 • Palackého 2, 787 01 Šumperk
  Naše poradna sídlí v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny – pobočka Šumperk. Pracoviště je bezbariérové." data-cta='https://www.ssp-ol.cz/intervencni-centra/rozcestnik' data-mail='ppr.sumperk@ssp-ol.cz' data-custom1='Poradna pro rodinu' data-custom2='' data-custom3='+420 583 213 141' data-image="" data-filter='Poradna-pro-rodinu'>

Kontaktní místa

Sociální službu intervenční centra poskytujeme v Olomouci a také v pobočkách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, v Poradně pro rodinu ProstějovPřerovJeseník a Šumperk. Věnovat se Vám bude sociální pracovnice od pondělí do pátku v provozní době poradny.

Ke konzultaci není potřeba žádné doporučení, stačí si telefonicky, osobně nebo mailem domluvit konzultační hodinu.

Kontaktujte nás v aplikaci

Intervenční centrum Olomouc můžete kontaktovat také snadno a bezpečně online.
Klikni na http://nenech.se/
 

Provozní doba

Pondělí 8:00 – 12:00 hodin 13:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 12:00 hodin 13:00 – 15:00 hodin
Středa 8:00 – 12:00 hodin 13:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin 13:00 – 15:00 hodin
Pátek 8:00 – 12:00 hodin 13:00 – 15:00 hodin


Osobní návštěvu je vhodné domluvit si předem.

Kontakty

Pokud byste neobdrželi odpověď na svůj email zaslaný na výše uvedenou adresu konkrétního pracovníka do 5 pracovních dnů, je pravděpodobné, že adresát není přítomen na pracovišti, nebo mohlo dojít k technickému problému. Doporučujeme Vám kontaktovat pracovníka na výše uvedeném telefonním čísle. V případě potřeby můžete zaslat e-mail přímo na adresu intervencnicentrum@ssp-ol.cz, případně zavolat na telefonní číslo 774 406 453.

Intervenční centrum Olomouc

Intervenční centrum Olomouc Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc +420 588 507 513 +420 774 406 453 intervencnicentrum%at%ssp-ol.cz
Mgr. Petra Klementová vedoucí a sociální pracovnice intervenčního centra +420 588 507 513 +420 774 406 453 intervencnicentrum%at%ssp-ol.cz
Mgr. Ilona Mlčáková právník intervenčního centra +420 588 507 521 +420 774 406 453 mlcakova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Martina Nováková psycholog intervenčního centra +420 588 507 518 +420 774 406 453 novakova%at%ssp-ol.cz

Pracoviště Poradna pro rodinu Prostějov – Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov

Mgr. Magda Kováříková sociální pracovnice a kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 582 345 013 +420 775 864 991 kovarikova%at%ssp-ol.cz

Pracoviště Poradna pro rodinu Přerov – Velká Dlážka 44, 750 02 Přerov

Mgr. Michaela Luběnová sociální pracovnice a kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 581 202 980 +420 775 864 677 lubenova%at%ssp-ol.cz

Pracoviště Poradna pro rodinu Šumperk – Palackého 2, 787 01 Šumperk

Bc.Kateřina Linhartová vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz

Pracoviště Poradna pro rodinu Jeseník – Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník

Mgr. Zuzana Archelová sociální pracovnice a kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 581 414 035 +420 736 472 158 archelova%at%ssp-ol.cz

Co je dobré při návštěvě  Intervenčního centra Olomouc vědět

 • Služba je poskytována osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím od 16 let věku.
 • Intervenční centrum Olomouc nepracuje s násilnou osobou.
 • Služba je bezplatná.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, tj. bez písemného souhlasu klienta neposkytují údaje třetím osobám, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 • Čerpání služby je dobrovolné.
 • Pokud o to klient požádá, může být veden anonymně, tj. bez udání svého jména a dalších údajů.
 • Klient si může zvolit pracoviště, pokud to situace v intervenčním centru umožňuje.
 • V případě, že není možné dodržet termín a čas konzultace, musí se klient s daným pracovníkem na změnách předem domluvit. Ne vždy lze vzhledem k dalším domluveným konzultacím požadavku klienta vyhovět.
 • Spolupráci může klient kdykoli ukončit, jak po dohodě s pracovníkem, tak i bez uvedení důvodu.
 • Klient má možnost sdělit svou zpětnou vazbu vyplněním dotazníku spokojenosti, který je k dispozici v čekárně nebo na webových stránkách SSP.
 • V případě nespokojenosti s poskytnutými službami má klient možnost podat ústní nebo písemnou stížnost kterémukoliv odbornému pracovníkovi SSP (tuto stížnost lze podat i anonymně) nebo řediteli Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (e-mail: ssp@ssp-ol.cz).

Kdy službu Intervenční centrum Olomouc neposkytuje

 
 • Klient nepatří do cílové skupiny intervenčního centra.
 • Klient je agresivní vůči pracovníkovi, slovně či fyzicky ho napadá.
 • Klient se dostaví do intervenčního centra ve stavu ovlivněném alkoholem nebo jinými psychotropními látkami v takové míře, která znemožňuje či značně ztěžuje efektivní poskytování sociální služby.
 • Podmínky poskytování služby nezaručují bezpečnost pracovníka (např. nebezpečí útoku na pracovníka, výskyt infekční nemoci, apod.).
 • Poskytování služby je přítomna násilná osoba.
 • Klient s pracovníkem aktivně nespolupracuje a nedodržuje dohodnuté postupy.
 • Podmínky nezaručují řádné poskytování služby (např. přítomnost doprovodu uživatele zasahujícího do konzultace, přítomnost osob, které vyžadují dohled a zajištění jejich bezpečnosti tak, že znemožňují poskytnout službu v plném rozsahu, při terénní formě služby nevhodné prostředí uživatele, apod.).
 • Při poskytování služby nastanou skutečnosti, které budou v rozporu s Etickým kodexem pracovníků SSP nebo které vyvolají střet zájmů.