Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí mezi členy rodiny, nejčastěji mezi manželem a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému.
 

O domácí násilí se jedná, když Vás blízká osoba opakovaně

  • uráží
  • ponižuje před ostatními
  • nutí k sexuálním praktikám, které se Vám nelíbí, nebo je přes Váš odpor vykonává
 

O domácí násilí se jedná, když Vám blízká osoba opakovaně

  • zakazuje styk s přáteli
  • kontroluje veškeré Vaše finance
  • vyhrožuje a zastrašuje Vás
  • fyzicky ubližuje
  • ničí Vaše věci

Může jít i o život!

O domácí násilí se jedná, když blízká osoba požaduje naprostou kontrolu nad vším, co děláte.
Nejdříve jde o lidskou důstojnost, pak o zdraví a nakonec o život!
 

Domácí násilí není soukromá záležitost!

Jste-li ohrožen/a domácím násilím, neskrývejte svůj problém a hledejte radu a pomoc! Znáte-li osobu ohroženou domácím násilím ve svém okolí, podpořte ji a inspirujte v úmyslu problém řešit!
top