Bezpečnostní plán

Bezpečnostní plán je souhrn plánovaných činností a opatření, která mají ohrožené osobě zajistit větší bezpečí před násilnou osobou. Bezpečnostní plán obsahuje obecná pravidla, ale také specifické postupy „ušité na míru“ konkrétní osobě.
 

Situace pro sestavení bezpečnostního plánu

  • ohrožená osoba zůstává ve společné domácnosti
  • ohrožená osoba chce soužití ukončit
  • ohrožená osoba musí z domácnosti utéct
 

Sestavení individuálního bezpečnostního plánu

Individuální bezpečnostní plán je sestavován pracovníky intervenčního centra společně s ohroženou osobou s ohledem na její specifické potřeby a okolnosti, ve kterých se ohrožená osoba aktuálně nachází. Součástí individuálního bezpečnostního plánu mohou být informace týkající se:
 
  • dotazů na policisty
  • možného únosu dětí
  • útěku z domu
  • útěku s dětmi
  • možností utajení své adresy
  • pravidel při pronásledování
  • postupu řešení, když je násilnou osobou dítě mladší 18 let

Sestavením individuálního bezpečnostního plánu získává osoba ohrožená domácím násilím větší jistotu a naději v možnosti úniku z nebezpečí.
top