Odborná pomoc

Intervenční centrum Olomouc pomůže

 • sestavit bezpečnostní plán

 • vypracovat písemný návrh na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím

 • zorientovat se v systému sociálních služeb
 • zprostředkovat další služby – azylové ubytování, lékaře, psychiatra, advokáta, rodinné poradenství…
 • poskytne Vám emocionální a psychologickou podporu, sociální a právní poradenství
 • věnovat se Vám bude sociální pracovník, právník a psycholog, kteří Vám budou naslouchat a podpoří Vás při řešení Vaší nelehké životní situace
 • kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky či e-mailem


Náš tým

Vedoucí služby, sociální pracovnice krizová intervence, odborné sociální poradenství, koordinátor interdisciplinární spolupráce Na Vozovce 26, Olomouc
Právnička krizová intervence, odborné sociální poradenství, právní pomoc Na Vozovce 26, Olomouc
Psycholožka krizová intervence, psychologická pomoc Na Vozovce 26, Olomouc
Sociální pracovnice krizová intervence, odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu Prostějov
Sociální pracovnice krizová intervence, odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu Přerov
Sociální pracovnice krizová intervence, odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu Jeseník
Sociální pracovnice krizová intervence, odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu Šumperk

Naše činnost

Sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence

 • konzultace s psychologem

 • konzultace se sociálním pracovníkem služby intervenční centra

 

Pomoc při ochraně práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • konzultace s právníkem​

Navazující odborná činnost

Zákonem dané pilíře pomoci

 • Policie ČR
 • soudy, státní zastupitelství
 • intervenční centra
 

Navazující pomoc

 • orgány sociálně-právní ochrany dětí

 • místně příslušné obecní úřady
 • azylové domy
 • krizová centra
 • terénní sociální služby
 • lékaři
 • psychologové, terapeuti
 • advokáti, právní zástupci
 • poradny pro oběti trestných činů

Místa pomoci v případě akutního ohrožení

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006
Policie ČR 158
Obecní (městská) policie 156
Záchranná služba 155
Integrovaný záchranný systém 112
top