Kdy službu Intervenční centrum Olomouc neposkytuje

Kdy službu Intervenční centrum Olomouc neposkytuje

 
  • Klient nepatří do cílové skupiny intervenčního centra.
  • Klient je agresivní vůči pracovníkovi, slovně či fyzicky ho napadá.
  • Klient se dostaví do intervenčního centra ve stavu ovlivněném alkoholem nebo jinými psychotropními látkami v takové míře, která znemožňuje či značně ztěžuje efektivní poskytování sociální služby.
  • Podmínky poskytování služby nezaručují bezpečnost pracovníka (např. nebezpečí útoku na pracovníka, výskyt infekční nemoci, apod.).
  • Poskytování služby je přítomna násilná osoba.
  • Klient s pracovníkem aktivně nespolupracuje a nedodržuje dohodnuté postupy.
  • Podmínky nezaručují řádné poskytování služby (např. přítomnost doprovodu uživatele zasahujícího do konzultace, přítomnost osob, které vyžadují dohled a zajištění jejich bezpečnosti tak, že znemožňují poskytnout službu v plném rozsahu, při terénní formě služby nevhodné prostředí uživatele, apod.).
  • Při poskytování služby nastanou skutečnosti, které budou v rozporu s Etickým kodexem pracovníků SSP nebo které vyvolají střet zájmů.