Nařízené terapie

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. K činnostem zařízení odborného poradenství pro péči o děti patří tzv. nařízené rodinné terapie.

Rodinnou terapii (odbornou psychologickou pomoc) nařizuje soud nebo orgán sociálně – právní ochrany dítěte (lidově řečeno „sociálka“) v případech rodičovských sporů ohledně svěření dítěte do péče, kontaktů rodiče s dítětem a problematické výchovy dětí.

Službu poskytují psychologové a sociální pracovnice v našich Poradnách pro rodinu. Služba je pro klienty bezplatná.

Cílem je pomoci rodičům najít cestu ke společné domluvě a především společně s nimi nastavit co nejlepší podmínky pro jejich dítě/ děti.
 
Kapacita pracovišť je omezená a doporučujeme soudům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností před nařízením terapie prověřit kapacitní možnosti konkrétního pracoviště.

V případě zájmu nás kontaktujte

PhDr. Radka Hrochová Hrubá vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce - psycholog +420 585 413 540 +420 731 447 451 hrochova%at%ssp-ol.cz
Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Archelová vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 584 414 035 +420 736 472 158 archelova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Michaela Luběnová vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 581 202 980 +420 775 864 677 lubenova%at%ssp-ol.cz
Marie Krupová vedoucí poradny, sociální pracovnice +420 582 345 013 +420 731 447 456 krupova%at%ssp-ol.cz
top