Placené služby pro orgán sociálně právní ochrany dětí

Ceník služeb SSP pro pěstouny

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. Veškeré aktivity organizace včetně sociálních služeb jsou zaměřeny na péči a podporu rodin s dětmi. Zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nabízí orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, tyto činnosti:


 

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nabízí orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, tyto činnosti:

 
Činnost Popis činnosti Cena
Psychologická terapeutická nebo jiná odborná pomoc Odborná pomoc psychologů nebo sociálních pracovnic zaměřená na individuální potřeby pěstounských rodin. 500,- Kč/hod.
Vzdělávání pěstounů Vzdělávání pěstounů zajišťují odborní pracovníci (sociální pracovnice, psychologové) individuálně nebo v malých skupinách pěstounů. Vzdělávací aktivity nejsou tedy realizovány hromadně formou přednášek či seminářů, ale reagují na konkrétní individuální potřeby pěstounských rodin v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 250,- Kč/hod.
Asistovaný kontakt s biologickou rodinou Příprava osob pečujících, resp. osob v evidenci, svěřených dětí a rodičů nebo jiných osob blízkých na vzájemný kontakt. Asistence odborného pracovníka při osobním kontaktu a vyhodnocení kontaktu. Příprava i asistence probíhají v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace včetně odloučených pracovišť – Poraden pro rodinu Olomouckého kraje (kontakty na www.ssp-ol.cz). 400,- Kč/hod.
Posouzení vhodnosti náhradní rodinné péče Psychologické posouzení žadatelů (příbuzných dětí) o některou z forem náhradní rodinné péče. Minimální délka posouzení je 6 hodin, výsledný rozsah je individuální, závisí na počtu posuzovaných osob a dalších úkonech, které jsou pro odborné posouzení nutné. 400,- Kč/hod.
 

Platnost ceníku od 1. 6. 2019.

V případě zájmu nás kontaktujte

PhDr. Radka Hrochová Hrubá vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce - psycholog +420 585 413 540 +420 731 447 451 hrochova%at%ssp-ol.cz
Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Archelová sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 584 414 035 +420 736 472 158 archelova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Michaela Luběnová vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 581 202 980 +420 775 864 677 lubenova%at%ssp-ol.cz
Marie Krupová vedoucí poradny, sociální pracovnice +420 582 345 013 +420 731 447 456 krupova%at%ssp-ol.cz
top