Posuzování žadatelů o pěstounskou péči

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s dlouholetou tradicí v této oblasti. K činnostem zařízení odborného poradenství pro péči o děti patří odborné psychologické posouzení vhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Odborné psychologické posouzení poskytují psychologové všech našich Poraden pro rodinu.      O odborné psychologické posouzení žádá místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Krajský úřad Olomouckého kraje, který posouzení objedná u SSP. Nově může toto posouzení objednat přímo Okresní soud u Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace. Vedle psychologického posouzení naši pracovníci žadatelům poskytnou informace o specificích náhradní rodinné péče, speciálních potřebách dětí žijících v náhradní rodině a také o právech a povinnostech pěstounů. Žadatelé mají možnost probrat své obavy a získat odpovědi na své otázky.

Pro žadatele o náhradní rodinnou péči je tato služba bezplatná.

Cílem je pomoci žadatelům uvědomit si lépe své silné a slabé stránky, dát jim informace o konkrétních individuálních potřebách daného dítěte a vyhodnotit, zda má daná rodina kapacitu náhradní rodinnou péči o dítě zajistit.
Kapacita pracovišť je omezená a doporučujeme obecním úřadům obce s rozšířenou působností před zpracováním objednávky pro odborné psychologické posouzení prověřit kapacitní možnosti konkrétního pracoviště.

V případě zájmu nás kontaktujte

Bc. Kateřina Linhartová, DiS. vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 583 213 141 +420 725 477 295 linhartova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Zuzana Archelová vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 584 414 035 +420 736 472 158 archelova%at%ssp-ol.cz
Mgr. Michaela Luběnová vedoucí poradny, sociální pracovnice, kontaktní pracovník pro problematiku domácího násilí +420 581 202 980 +420 775 864 677 lubenova%at%ssp-ol.cz
Marie Krupová vedoucí poradny, sociální pracovnice +420 582 345 013 +420 731 447 456 krupova%at%ssp-ol.cz
PhDr. Radka Hrochová Hrubá vedoucí poradny, manželský a rodinný poradce - psycholog +420 585 413 540 +420 731 447 451 hrochova%at%ssp-ol.cz

V otázkách plateb se prosím obracejte na

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. Ekonomka – Ing. Kateřina Jedzoková +420 725 466 828 ekonom%at%ssp-ol.cz
top