Vnitřní řád ZDVOP

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
22. 09. 2020 Vnitřní řád ZDVOP .docx 186 kB Stáhnout

Dokumenty k přijetí dítěte do 15ti let

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
22. 09. 2020 Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností .doc 144 kB Stáhnout
22. 09. 2020 Žádost nezletilého dítěte o umístění a pobyt v ZDVOP .doc 132 kB Stáhnout
22. 09. 2020 Souhlas zákonného zástupce s umístěním a pobytem nezletilého v ZDVOP .doc 136 kB Stáhnout
22. 09. 2020 Souhlas zákonného zástupce s dojížděním do školského zařízení .doc 136 kB Stáhnout
22. 09. 2020 Souhlas zákonného zástupce s docházením do zájmového kroužku .doc 130 kB Stáhnout

Dokumenty k přijetí dítěte nad 15 let

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
22. 09. 2020 Souhlas nezletilého s pobytem a umístěním ve ZDVOP .doc 140 kB Stáhnout

Ostatní dokumenty

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Mapa v systému písemných pravidel
Pravidla stížností pro nezletilé – Když nejsem spokojen….

Užitečné odkazy

Pro děti

 

Publikace

 

Další odkazy