Přijetí dítěte do zařízení

Kdy může být dítě umístěno do Kanafásku?

Dítě nelze přijmout jedině v případě, pokud:

Nezletilým dětem, případně zájemcům o umístění dítěte v ZDVOP  pomáháme s řešením jejich situace např.: předáním kontaktů na jiné instituce, zařízení či služby apod.

  • je zařízení plně obsazeno,
  • jeho zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení.