Přijetí dítěte do zařízení

Kdy může být dítě umístěno do Kanafásku?

Dítě nelze přijmout jedině v případě, pokud:

  • zařízení má plnou kapacitu,
  • zdravotní stav dítěte vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení (např. dítě akutně ohrožené psychiatrickými obtížemi, dítě nebezpečné sobě a svému okolí, dítě intoxikované apod.),
  • umístění dítěte je v rozporu se zákonným účelem ZDVOP
Nezletilým dětem, případně zájemcům o umístění dítěte v ZDVOP  pomáháme s řešením jejich situace např.: předáním kontaktů na jiné instituce, zařízení či služby apod.
top